Welkom
bij JOR;
Jong Onroerend Goed
Rotterdam

het ambitieuze netwerk voor jonge professionals in commercieel vastgoed.

Het ontstaan van JOR, Jong Onroerend Goed Rotterdam, gaf verbinding tussen vastgoedgerelateerde partijen. Waarmee de uitwisseling van informatie, contacten en kennis werd gefaciliteerd en gestimuleerd.

 

Hoog opgeleide vastgoedprofessionals

JOR is een intensief netwerk van jonge, betrokken vastgoedprofessionals die werkzaam zijn binnen de vastgoedsector in de regio Rotterdam. Met JOR hebben zij een platform waar projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en makelaars elkaar kunnen ontmoeten. Op professioneel en persoonlijk vlak is dit netwerk een belangrijke factor bij een startende en accelererende carrière. De JOR is een broedplaats, kweekvijver en ontmoetingsplek van en voor (toekomstige) decisionmakers.

Breed programma

Door de actieve deelname van haar leden en sponsoren is er een wisselend programma van vakinhoudelijke en informele activiteiten. Het bestuur en de commissies worden door de leden op vrijwillige basis ingevuld. De leden betalen een jaarlijkse contributie, activiteiten kunnen door bedrijven of sponsoren worden aangeboden.

Sponsormogelijkheden

De steun van het bedrijfsleven, in geld en inhoud, is belangrijk voor de JOR. Sponsoren kunnen door middel van een financiële bijdrage blijk geven van hun waardering voor dit initiatief. Op JOR- netwerkbijeenkomsten worden sponsoren in de gelegenheid gesteld contact te maken met de JOR-leden en andere sponsoren.