Over JOR

JOR staat voor Jong Onroerend Goed Rotterdam. JOR is ontstaan uit de behoefte aan samenhang tussen vastgoedgerelateerde partijen, om zo de uitwisseling van informatie, contacten en kennis te faciliteren en te stimuleren.

Hoog opgeleide vastgoedprofessionals
JOR is een netwerk van jonge hoog opgeleide vastgoedprofessionals die werkzaam zijn in de regio Rotterdam. JOR creëert een platform van en voor (de medewerkers van) projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en makelaars.

Breed programma
JOR bestaat door de actieve deelname van haar leden aan een wisselend programma van vakinhoudelijke en informele activiteiten. Het bestuur en de commissies worden door de leden op vrijwillige basis ingevuld. De leden betalen een jaarlijkse contributie.

Sponsormogelijkheden
De steun van het bedrijfsleven is belangrijk voor de JOR. Sponsoren kunnen door middel van een financiële bijdrage blijk geven van hun waardering voor dit initiatief. Op JOR- netwerkbijeenkomsten worden sponsoren in de gelegenheid gesteld contact te maken met de JOR-leden en andere sponsoren. De JOR bestaat voor een groot deel uit (toekomstige) decisionmakers.