The Student Hotel

Na een geslaagd zomerevent is het weer tijd voor een formele activiteit. We worden ditmaal ontvangen in ‘The Student Hotel’.

Vanaf 16.30 uur inloop en ontvangst in The Kitchen (horecagelegenheid) met een drankje.

Om 17.00 uur begint de presentatie met aansluitend een rondleiding door het voormalige SoZaWe pand en The Student Hotel. De rondleiding en presentatie worden verzorgd door Van Omme & de Groot en The Student Hotel.

Rond 18.00 uur een borrel met hapjes in de horecagelegenheid.

Samenvatting

Locatie:The Student Hotel
Oostzeedijk 182
Rotterdam
Datum: 13 juni 2013

  • Deel bijeenkomst