Agenda

Gedurende het jaar organiseert JOR maandelijks verschillende formele en informele activiteiten. De formele activiteiten hebben het karakter van kennisuitwisseling via lezingen en discussies op het gebied van juridische, commerciële en economische ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. De informele activiteiten zijn vormgegeven als netwerkborrel. Alle activiteiten betreffen besloten bijeenkomsten voor de leden en sponsoren.